PR-lansering av O.P. Anderson 18 Years Old

I början av augusti lanserade O.P. Anderson en limiterad produkt som lagrats i 18 år på ekfat. Vi fick i uppdrag att genomföra en pressbearbetning för att skapa uppmärksamhet kring den nya produkter och historian bakom den.

Produkten, som endast släpptes 1 396 flaskor, förväntades sälja slut snabbt, samtidigt som historian bakom dess uppkomst var intressant att berätta för att fördjupa relationen mellan målgruppen och O.P. Anderson. Pressmeddelandet fokuserade därför på hur O.P. Anderson Distillery arbetar med produktinnovation och att ett resultat av det är O.P. Anderson 18 Years Old.

”Produkten, som endast släpptes 1 396 flaskor, förväntades sälja slut snabbt.”

Vad vi gjorde:

  • Utformade ett pressmeddelande som berättade om utvecklingen av O.P. Anderson 18 Years Old och hur man arbetar med innovation
  • Framtagning av pressbilder
  • Införsäljning till media